Một Ngôi Trường Khá Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Một Ngôi Trường Khá Ổn

Ưu điểm

Rẻ, dễ vào, môi trường cởi mở. Giáo viên có người này người kia.

Điểm cần cải thiện

Kiến thức lỗi thời không có tính ứng dụng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường dạy khá tốt. Nếu được quay lại, mình sẽ học hõi ở ngoài nhiều hơn là trong trường. Vì không ứng dụng được gì nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn