Rất Bổ Ích | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Bổ Ích

Ưu điểm

chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

trường quá xa

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên nhiệt tình, hỗ trợ sinh viên tận tình trong học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn