Rất Bổ Ích
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Bổ Ích

Ưu điểm

chất lượng tốt

Khuyết điểm

trường quá xa

Trải nghiệm

giảng viên nhiệt tình, hỗ trợ sinh viên tận tình trong học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn