Bằng Đầu Ra Và Đầu Vào | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bằng Đầu Ra Và Đầu Vào

Ưu điểm

Tạo cơ hôị việc làm tốt cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Hơi gắt khó khăn và tốn nhiều thời gian và tiền bạc khi học ở trung tâm trong trường

Trải nghiệm và lời khuyên

Học hỏi kinh nghiệm từ Anh chị đi trước để tránh mắc phải những sai lầm không nên có

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn