Buh - 10 Sao Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Buh - 10 Sao Chất Lượng

Ưu điểm

Học phí rẻ Cơ sở vật chất khang trang Chất lượng giảng dạy chuẩn khối ngành kinh tế và luật

Điểm cần cải thiện

Chưa đa ngành

Trải nghiệm và lời khuyên

Nơi gắn bó, yêu thương, nhiều trải nghiệm học hỏi, môi trường năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn