Buh - Điểm 10 Cho Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Buh - Điểm 10 Cho Chất Lượng

Ưu điểm

Thầy co nhiệt tình, cơ sơ vật chất hoàn thiện, sinh viên năng động.

Điểm cần cải thiện

Bẳng tin học và anh văn là cả một vấn đề

Trải nghiệm và lời khuyên

Dù sao qua 3 năm học, mình cảm thấy rất hài lòng và thương BUH. Giá trị - tâm huyết - năng động là những gì mình cảm nhận được ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn