tran thanh lam đã viết đánh giá Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Buh trong tôi

Ưu điểm":
Cơ sở vật chất mới,sạch sẽ,thầy cô tốt,môi trường lành mạnh

Khuyết điểm:
thủ tục hành chính còn chút chậm

Trải nghiệm:
Đại học Ngân hàng là môi trường do duyên số đưa tôi vào,tưởng chừng nơi đây sẽ không hợp với mình nhưng sau khi học tại đây mình cảm thấy thích thú vì chương trình hay,mọi thứ rất tốt.