Chất Lượng Đc | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đc

Ưu điểm

HỌC PHÍ RẺ, GẦN NHÀ

Điểm cần cải thiện

KO CÓ KHUYẾT ĐIỂM

Trải nghiệm và lời khuyên

HỌC PHÍ RẺ KHÁ TỐT LẠI GẦN NHÀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG TẠM ỔN,CƠ HỘI VC LÀM

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn