Chất Lượng Giáo Dục | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Chất Lượng Giáo Dục

Ưu điểm

khuôn viên trường thoáng mát, có nhiều câu lạc bộ mang tính giáo dục cao

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất chưa tốt lắm, cần tu sửa

Trải nghiệm và lời khuyên

giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đây là ngôi trường đáng theo học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn