Chất Lượng Tại Đại Học Ngân Hàng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tại Đại Học Ngân Hàng

Ưu điểm

Giảng viên có tâm và có tầm. Cơ sở vật chất top đầu của các trường đại học. Học phí rất ưu đãi. Cơ hội học bổng khá nhiều trong một kỳ

Điểm cần cải thiện

Thư viện còn ít đầu sách và sinh viên còn thụ động

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi rất tự hào vì là sinh viên của đại học Ngân hàng. Ở đây cơ hội việc làm của tôi được mở rộng và có được nhiều trải nghiệm bổ ích trong quãng đời sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn