Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

trường rất rộng và thoáng mát

Điểm cần cải thiện

không có khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

học tập cùng bạn bè trong môi trường thoáng mát, lớp học có máy lạnh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn