Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Chuyên môn sâu, giảng viên coa trình đồ cao, cơ sở vật chất đảm bảo

Điểm cần cải thiện

Thủ tục còn chậm, hệ thống trng web chưa cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời, môi trường thân thiện, không gian thoáng thoải mát cho sinh viên học tập, điều kiện ngoại cảnh tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn