Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Anh Duy
Anh Duy

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

giảng viên tích cực quan tâm sinh viên, sinh viên năng động nhiều hoạt động

Điểm cần cải thiện

hầu như không có nhược điểm đáng kể

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở ngôi trường này khiến mình thấy hạnh phúc. Mọi điều thật tuyệt vời.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn