Đánh Giá Trường Đại Học Ngân Hàng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Đại Học Ngân Hàng

Ưu điểm

- Học phí rẻ - Cơ sở vật chất tốt - Nhiều hoạt động ngoại khóa

Điểm cần cải thiện

- Thủ tục hành chính - Sự quan tâm sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học và trải nghiệm thật nhiều thì cơ hội việc làm sẽ tốt. - Bên cạnh học văn hóa trên lớp, cần phải đi làm thêm hoặc tham gia clb để có nhiều kỹ năng và trải nghiệm tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn