Đánh Giâ Trường Đại Học Ngân Hàng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Phạm Nhật Phúc
Phạm Nhật Phúc

Đánh Giâ Trường Đại Học Ngân Hàng

Ưu điểm

Học phí quá ư là rẻ, môi trường hoạt động sinh viên tốt, trường rộng, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Sự quan tâm sinh viên của thầy cô văn phòng hành chính và các thủ tục hành chính nên gọn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia các clb để phát triển bản thân và tự nghiên cứu, chủ động để trở thành sinh viên hoàn thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn