Đánh Giá Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường Tốt

Ưu điểm

Năng động giảng viên chất lượng cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Vấn đề tin học và tiếng anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một nơi không sai khi được vào, một nơi đangs so với mặt bằng chung của trường đh kinh tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn