Đh Ngân Hàng Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đh Ngân Hàng Tphcm

Ưu điểm

Trường cơ sở vật chất tốt - học phí rẻ nhất trong những trường kinh tế TPHCM, giảng viên tâm huyết

Điểm cần cải thiện

Thủ tục giấy tờ hơi lâu 1 tí

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn khi theo học ở trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn