Học Phí Qúa Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Phí Qúa Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, môi trường ấm cúng, gần gũi như trong gia đình. Lao công ở giảng đường C rất hiền hậu, Có nhiều thầy cô tốt mang lại bài học vô giá còn hơn cả kiến thức. Học phí rẻ.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy khuyết điểm đáng kể.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 1 năm học ở ngôi trường này, mình cảm thấy bản thân may mắn khi được học ở đây. Mọi điều kiện dường như rất hoàn hảo cho sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn