Học Tiếng Anh Tại Đại Học Ngân Hàng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tiếng Anh Tại Đại Học Ngân Hàng

Ưu điểm

Học phí khá ổn, giảng viên nhiệt tình, quan tâm đến học viên

Điểm cần cải thiện

Chưa tạo môi trường cho học viên trải nghiệm tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây khá ổn với mức học phí có thể chấp nhận được, rất may mắn khi được học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn