Hơn Cả Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hơn Cả Tuyệt Vời

Ưu điểm

Trường rộng rãi, thoáng mát. Học phí rẻ Giáo viên có tâm Môi trường siêu tốt để phát triển luôn đó nha

Điểm cần cải thiện

Thủ tục giấy tờ giải quyết chậm

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi được quen nhiều bạn mới, có một môi trường tốt để phát triển

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn