Mái Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mái Trường Tốt

Ưu điểm

Rất nhiều rất nhiều

Điểm cần cải thiện

Không có không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui rất vui, được sống hạnh phúc, vui vẻ, siêu hài lòng. Cảm ơn ạ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn