Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động học tập và rèn luyện. Thầy cô thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ sv, các đội nhóm mạnh đem lại không khí cởi mở.

Điểm cần cải thiện

Khu tự học nên được nâng cấp hơn Các môn học nên có áp dụng thực tế và đi trải nghiệm hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy chủ động học hỏi các anh chị khoá trước, tích cực tham gia các đội nhóm đoàn hội để trau dồi kỹ năng kinh nghiệm cho bản thân. Không ngại khó, chủ động hỏi các thầy cô, thầy cô sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn