Môi Trường Tốt Cho Những Bạn Đam Mê Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt Cho Những Bạn Đam Mê Tài Chính

Ưu điểm

Thầy cô giảng viên chuyên ngành tài chính rất tận tâm. Trường có rất nhiều CLB để các bạn sinh hoạt và phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

Các thủ tục giấy tờ xét duyệt còn rườm rà, chưa chặt chẽ

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia CLB, tham gia nhiều cuộc thi, phát triển bản thân tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn