Môi Trường Và Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Và Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Trường rộng, cơ sở vật chất ổn, giảng đường B hiện đại đang được xây dựng.

Điểm cần cải thiện

Cách giảng dạy chưa chủ động, sinh viên còn thụ động nhiều

Trải nghiệm và lời khuyên

Bên cạnh việc học thì nên tham gia clb để năng động hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn