Một Môi Trường Năng Động Cho Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Một Môi Trường Năng Động Cho Sinh Viên

Ưu điểm

Thầy cô rất nhiệt tình, rất nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Đăng kí môn học còn nhiều bất cập

Trải nghiệm và lời khuyên

Một môi trường rất năng động cho sinh viên trải nghiệm và học hỏi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn