Một Nơi Đáng Để Học Tập Và Trải Nghiệm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Phan Thị Thu Nguyệt
Phan Thị Thu Nguyệt

Một Nơi Đáng Để Học Tập Và Trải Nghiệm

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt - Môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

- Sinh viên chưa năng động. - Một số bất cập trong vấn đề đăng kí tín chỉ.

Trải nghiệm và lời khuyên

các chuyên ngành học rất bổ ích, có nhiều hoạt động ngoại khóa để tham gia, chương trình dạy phù hợp, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn