Ngôi Trường Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Đáng Học

Ưu điểm

-Khuôn viên rộng - Giáo viên nhiệt tình - Kiến thức bao la - Nhiều trải nghiệm

Điểm cần cải thiện

- Chưa nhiều hoạt động ngoại khóa - cơ sở vật chất chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nhiều bạn bè - Nhiều hiểu biết - Đáng học ở đây - Trải nghiệm môi trường mới lạ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn