Ngôi Trường Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng Tốt Nhất Cả Nước | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Lê Thị Ngọc Trâm
Lê Thị Ngọc Trâm

Ngôi Trường Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng Tốt Nhất Cả Nước

Ưu điểm

Môi trường học tập sáng tạo, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm gì cả.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được tham gia clb Khởi nghiệp FIC tại trường là trải nghiệm tuyệt vời nhất 4 năm đh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn