Ngôi Trường Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Tuyệt Vời

Ưu điểm

giảng viên tận tình, học phí rẻ, cơ sở vật chất đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

chưa thấy khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

qua một năm học tập thấy tốt về mọi mặt, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, CLB...

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn