Rẻ Mà Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Trung Thành
Trung Thành

Rẻ Mà Chất

Ưu điểm

Học phí rẻ Cơ sở vật chất đầy đủ Nhiều giảng viên có tâm và có tầm

Điểm cần cải thiện

Môi trường thiếu tính năng động Csvc và chương trình học đầy đủ tạo cho sv cảm giác an nhàn, dựa dẫm, thiếu tính tự giác, hay phàn nàn. Một số giảng viên trẻ chưa tích lũy đủ kiến thức cũng như kỹ năng giảng dạy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Dung nạp nền tảng kiến thức tốt về tài chính đầu tư cũng như hoạt động ngân hàng. Phát triển tư duy phản biện cao và tinh thần tự giác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn