Trường Đại Học Ngân Hàng Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Ngân Hàng Tphcm

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khang trang, tốt, môi trường năng động, học phí rẻ, phù hợp.

Điểm cần cải thiện

Không có giáo viên nước ngoài dạy ngôn ngữ anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy hài lòng về môi trường học tập ở đây, hoạt động đội nhóm trong trường phát triển, tiềm năng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn