Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực

Ưu điểm

- Trường học nhiều cơ sở
- Giáo viên ưu tú, tận tậm
- Chương trình dạy sát với thực tiễn, hay và đầy đủ

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất cần hoàn thiện hơn
- Nên tổ chức thêm nhiều hoạt động cho sinh viên liên quan đến chuyên ngành

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trong những trường đại học hàng đầu TP. HCM về ngành ngân hàng và tài chính kế toán kiểm toán.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn