Chương Trình Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT (huflit.edu.vn)

Khiêm Phạm
Khiêm Phạm

Chương Trình Giảng Dạy

Ưu điểm

Rất lí thú, sát với thực tế.

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thông qua những bài học được cảm nhận thực tế hơn với ngành học này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn