Giáo Tiếp Với Người Bản Ngữ | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT (huflit.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giáo Tiếp Với Người Bản Ngữ

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Xe quá đông nên việc để xe hơi khó

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự tin giáo tiếp tốt với người nước ngoài và phát âm chuẩn các từ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn