Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT (huflit.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

hành chính chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học tập năng động và có nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, giảng viên tận tâm nhưng học phí hơi cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn