Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT (huflit.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

hành chính không tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học năng động, cơ sở vật chất tốt. Giảng viên nhiệt tình quan tâm sinh viên. Nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, môi trường tốt giúp nâng cao trình độ cho sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn