4 Năm Thanh Xuân Không Hối Tiếc | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Trang Chu
Trang Chu

4 Năm Thanh Xuân Không Hối Tiếc

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tốt, hoạt động ngoại khóa sôi nổi, sinh viên năng động tích cực

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa tốt lắm nhưng đang dần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đang học tại đây và vẫn không hối tiếc vì năm xưa đã chọn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn