Bài Review | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bài Review

Ưu điểm

Trường rất đẹp

Điểm cần cải thiện

Học rất mệt

Trải nghiệm và lời khuyên

Mệt và rất mệt nhưng trường đẹp và rất tối tân lựa chọn tốt cho sv

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn