Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

- Mang tính quốc tế & hội nhập - Luôn luôn thực tế hóa bài giảng

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất còn giới hạn, ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng đào tạo

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuyệt vời, bỏ qua những hạn chế, FTU mang đến cho tôi một quá trình trải nghiệm và học hỏi vô cùng đắt giá.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn