Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Bình thường không có gì để nói

Điểm cần cải thiện

Thư viện nên cung cấp sách, giáo trình nhiều hơn, chương trình nên cắt bỏ một số môn không cần thiết và cập nhật nhiều hơn vì một số chương trình còn lỗi thời

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có lời khuyên nhưng nên học vì môi trường hoạt động ngoại khóa mạnh với rất nhiều câu lạc bộ giúp phát triển nhiều kỹ năng, là trường danh tiếng nên xin việc sẽ dễ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn