Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Phương Thanh
Phương Thanh

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

lịch học chưa ổn định

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường năng động rất phù hợp cho mọi người phát triển kĩ năng mềm cần thiết cho công việc sau này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn