Chất Lượng Sinh Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Sinh Viên

Ưu điểm

Tuyệt vời, năng nổ, sáng tạo, dấn thân

Điểm cần cải thiện

ở đâu cũng có người này người kia

Trải nghiệm và lời khuyên

Trưởng thành hơn, học hỏi từ những người xung quanh, sự nỗ lực cạnh tranh công bằng, tư duy tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn