Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Lâm Nguyễn Quang Bảo
Lâm Nguyễn Quang Bảo

Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

- Môi trường giúp phát triển tốt - Chất lượng giảng dạy ổn

Điểm cần cải thiện

- Trường hơi bé

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người xung quanh phát triển nhanh khiến mình thấy áp lực, nhưng cũng lấy đó làm động lực phấn đấu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn