Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

Trường tuy không được lớn nhưng vật chất cơ sở ok và đang được cải thiện dần dần, giảng viên thì cute và tâm huyết hết sức, là môi trường tốt để phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

Nên có bãi giữ xe

Trải nghiệm và lời khuyên

làm mới làm mới và làm mới, phải không ngừng đổi mới bản thân ở môi trường này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn