Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở Ii | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Bình An Trần
Bình An Trần

Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở Ii

Ưu điểm

Ở Ngoại Thương có rất nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là môi trường rất tốt để phát triển bản thân.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng với mình thấy cũng đủ dùng với sô lượng học sinh. Có thư viện, phòng học full máy lạnh, có thang máy. Nhưng sân trường hơi nhỏ, để xe hết cả sân trường.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy chọn môi trường mà sẽ thúc đẩy tiềm năng phát triển của bản thân em nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn