Đại Học Nổi Tiếng Về Kinh Tế
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Quyền Hữu
Quyền Hữu

Đại Học Nổi Tiếng Về Kinh Tế

Ưu điểm

các giảng viên có kinh nghiệm và phần lớn là cởi mở

Khuyết điểm

hiện tại chưa thấy khuyết điểm rõ gì ngoài mất cân bằng giới tính

Trải nghiệm

môi trường phù hợp cho các bạn sinh viên muốn được đào tạo năng động

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn