Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Trường Đại Học Ngoại Thương Cs2 | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Trường Đại Học Ngoại Thương Cs2

Ưu điểm

Chất lượng giảng viên tốt, cập nhật kiến thức thường xuyên. Luôn giúp đỡ sinh viên trong họp tập và nghiên cứu khoa học.

Điểm cần cải thiện

Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng nhiều phương pháp học tập mới, hiện đại hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Phải tham gia các hoạt động ngoại khoá, tổ chức sự kiện. Tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường, tham gia nghiên cứu khoa học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn