Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Lâm Ngọc
Lâm Ngọc

Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục

Ưu điểm

Môi trường năng động sinh viên giỏi

Điểm cần cải thiện

mình cũng ch b nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên có kỷ luật và xác đinh mục tiêu khi vào trường là gì

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn