Đánh Giá Đhnt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Đhnt

Ưu điểm

Giảng viên giảng những kinh nghiệm thực tế, mở rộng nhiều kiến thức cho sinh viên, giúp sinh viên có thêm nhiều tư duy về cách học, định hướng nghề nghiệp

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất của trường như wifi, thang máy

Trải nghiệm và lời khuyên

Lời khuyên là nên đi học đầy đủ, nghe giảng, take note, muốn điểm cao hơn thì đọc sách thêm. Đọc nhiều tin tức về kinh tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn