Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Và Môi Trường Học Tập Của Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Yen Hoang
Yen Hoang

Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Và Môi Trường Học Tập Của Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động sáng tạo Sinh viên giỏi, bản lĩnh, năng động Thời khoá biểu linh hoạt

Điểm cần cải thiện

Hiện tại không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường để phát triển các kĩ năng mềm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn