Đánh Giá Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Anh Duy Tôn Thất
Anh Duy Tôn Thất

Đánh Giá Về Trường

Ưu điểm

Điểm mạnh nhất của trường là môi trường sinh viên rất năng động và giỏi nhiều lĩnh vực. Hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên nên môi trường để học tập và kỹ năng mềm khá tốt

Điểm cần cải thiện

Hiện tại thì không

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên xác định mục tiêu cho bản thân rõ ràng khi nộp vào trường, vì môi trường ở đây khá đa dạng hoạt động, nên nếu định hướng tốt các bạn sẽ có thể phát triển được rất nhiều tạo cơ hội cho công việc sau này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn